3 roky Polly v polovině březosti 3 years old Polly in mid-pregnancy
3 roky Polly v polovině březosti 3 years old Polly in mid-pregnancy
 
 3 roky Polly v polovině březosti    
3 roky Polly v polovině březosti 3 years old Polly in mid-pregnancy
       
5,5 týdne / 5,5, weeks 7,5, týdne / 7,5 weeks
19 dní / 19 days 7 dní / 7 days