Carcassone Tolugo

Baby I'm Coming

BABY I'M COMING  Carcassonne Tolugo
" Ejby  "

 
black tri fena / black tri female
narozena s plným dlouhým ocasem, kupírován / long tail, docked

DNA CEA, PRA-prcd, +/+ , HSF4 +/+   po rodičích / clear by parentage
MDR1- ?
DOV - 2018 prostá
eyes test - 2018 clear

Zkoušky / Exams: FCI HNAT

Majitel / Owner: Marta Stážnická, CZ

Ejby 1 rok a splněna zkoužka NHAT / 1 year old Ejby    
 12 týdnů v novém domově / 12 weeks in new home  12 týdnů v novém domově / 12 weeks in new home
4,5 týdne / weeks old 4,5 týdne / weeks old
3,5 týdne / weeks old 4,5 týdne / weeks old
 7 dní /  7 days old 7 dní /  7 days old