Carcassone Tolugo

Odchovy / Past litters

 Australský ovčák / Australian sheperd