Carcassone Tolugo

Black Jack

BLACK JACK Carcassonne Tolugo
" Jack  "

BORDER COLLIE
černobílý pes / black & white male

CEA, TNS, CL, GG clear

DOV- 2019 prostý / clear

 Majitel / Owner: Eva Prokopová, CZ

     
    1 rok / 1 year
4 měsíce / 4 months 4 měsíce / 4 months
7 týdnů / 7 weeks 7 týdnů / 7 weeks
3 týdny / 3 weeks 3 týdny / 3 weeks
2 dny / 2 days 2 dny / 2 days