Carcassone Tolugo

Chelly Bombastic

JCh. CHELLY BOMBASTIC Carcassonne Tolugo
"Šelly"

blue merle fenka / blue merle tri female
narozena s dlohým ocasem, dokupírovaná / born with long tail, docked

DNA PRA prcd, CEA, HSF4 +/+ po rodičích / clear by parentage
DOV - 2013, 2020 prostá / eye test clear
RTG DKK 0/0, DLK 3/0, spondylóza negativní

Výstavy: Polský Junior šampion, čekatelka Českého, Polského, Slovenského a Mezinárodního šampióna krásy
2x BOS
Shows: Junior Champion of Poland, waiter Poland, Czech, Slovakia and C.I.B. Champion
2x BOS

Zkoušky: Dogdancing- F1, DwD1, MD1, MD2, HTM1 - MASTER OF DOGDANCING 1, DwD2, ZZO, ZOP, OB-Z, OB-1, LA1, LA2 zkouška canisterapeutického psa
Exam: Dogdancing- F1, Dwd1, MD1, MD2, Htm1, MASTER OF DOGDANCING 1, DwD2, ZZO, ZOP, OB-Z, OB-1, LA1, LA2 canisterapet exam

Chelly WEB

majitel / owner: Simona Šusterová + Monika Táborská, Litovel, CZ

Podzim autumn 2019 6 let / 6 years old    
       
 
5.2.2017 zkouška DM1 - výborně  
1 rok s tatínkem / 1 year with daddy
1 rok s tatínkem / 1 year with daddy
11 měsíců / 11 months 1 rok / 1 year 1 rok / 1 year
10 měsíců / 10 months 10 měsíců / 10 months
 se svým tatínkem / daddy and daughter Hollywood and Chelly Bombastic Carcassonne Tolugo
s paničkou na agility, 8 měsíců / with Monika on the agility, 8 months
7 měsíců / 7 months 7 měsíců / 7 months
5 měsíců / 5 months 5 měsíců / 5 months
9,5 týdne / 9,5 weeks 9,5 týdne / 9,5 weeks
7 týdne / 7 weeks 7 týdne / 7 weeks
3,5 týdne / 3,5 weeks 3,5 týdne / 3,5 weeks
10 dní / 10 days 10 dní / 10 days
1 den / 1 day