Carcassone Tolugo

Chimney-Sweep

CHIMNEY-SWEEP  Carcassonne Tolugo
" MAX"

  
black tri pes / black tri male
narozen s dlouhým ocasem / long tail

DNA CEA, PRA-prcd, HSF4 +/+  po rodičích / clear by parentage
DNA MDR1, DM +/+  nebo / or +/-

Majitel / Owner: rodina Haasova, SK

   
z nového domova / in new home    
5 týdnů / 5 weeks 5 týdnů / 5 weeks
4 týdny / 4 weeks 4 týdny / 4 weeks
20 dní / 20 days 20 dní / 20 days
5 dní / 5 days old 5 dní / 5 days old