Carcassone Tolugo

Choose Me

CHOOSE ME  Carcassonne Tolugo
" . . . "

  
black tri fena / blue merle tri female
narozen s dlouhým ocasem, kupírována / long tail, docked

DNA CEA, PRA-prcd, HSF4 +/+  po rodičích / clear by parentage
DNA MDR1, DM +/+  nebo / or +/-
DOV 2020  / Eyes Test 2020

Majitel / Owner: RESERVED

5 týdnů / 5 weeks 5 týdnů / 5 weeks
4 týdny / 4 weeks 4 týdny / 4 weeks
20 dní / 20 days 20 dní / 20 days
5 dní / 5 days old 5 dní / 5 days old