Carcassone Tolugo

Diesel HUU

Další DNA testy pro naše pejsky, tentokráte HUU - (Hyperurikosurie je onemocnění projevující se nadměrným vylučováním kyseliny močové do moči. Postižení trpí močovými kameny.) 

Wintime EARNEST CAPTAIN "Diesel" je HUU +/+ neboli zdravý! bez postiženého genu, který bymohl předat dál.