Carcassone Tolugo

DOV Dorro a Fly

Včera podstoupili Dorro a Fly každoroční vyšetření na dědičné oční vady u pana Mvdr. Jiřího Beránka.