Carcassone Tolugo

Lyra NHAT

Nemůžu být pyšnější na ty svoje psí děti ❤
In Your Mind Carcassonne Tolugo "Lyra" s její paničkou Hankou Exnerovou zmákly za poslední dobu 3 zkoušky z pasení!
Zkoušky NHAT, HWT a IHT1!
Děkujeme