Carcassone Tolugo

ROK 2022

Na rok 2022 máme spousty plánů a vizí, jestli vyjde vše, co jsme si naplánovali, nevíme . . .  ale určitě se budeme snažit naplnit a splnit si naše sny a přání a trávit s našimi chlupáči ještě více času na společných akcích. myslím, že začátek sezóny se vydařil nad očekávání úspěšně. 

Máme u nás maličko změn, některé jsou větší, jiné pro někoho skoro zanedbatelné, ale my z nich máme radost, protože nás pomaku vedou tam, kde být chceme . . 

Tímto bych chtěla poděkovat lidem, kteří stojí neustále po našem boku, protože bez nich to nešlo, protože bez nich by jsme nebyli tam, kde jsme. Záměrně nechci nikoho jmenovat, mslím, že "ONI" ví. 

 DĚKUJI ! Protože jsme TÝM! JSME přece TOLUGO! :-)