Carcassone Tolugo

Cool Black Carouso

COOL BLACK CAROUSO Carcassonne Tolugo
" . . . "

BORDER COLLIE
černobílý pes / black & white male

CEA, TNS, MDR1, IGS, SN +/+ po rodičích / clear by parentage
GG, RS +/+ or +/- po rodičích / by parentage

DOV- 2020 

 Majitel / Owner: 

5 dní / 5 days old 5 dní / 5 days old