Carcassone Tolugo

Cute Magnolia

CUTE MAGNOLIA  Carcassonne Tolugo
" Kessy "

BORDER COLLIE
černobílá fena / black & white female

CEA, TNS, MDR1, IGS, SN +/+ po rodičích / clear by parentage
GG, RS +/+ or +/- po rodičích / by parentage

DOV- 2020 clear / prostá

 Majitel / Owner: Ilona Wozarová, CZ

z nového domova 9 týdnů / 9 weeks z nového domova 9 týdnů / 9 weeks
5 dní / 5 days old 5 dní / 5 days old