Carcassone Tolugo

Hi, I'm Witch

HI, I'M WITCH  Carcassonne Tolugo
" . . .   "

  
blue merle tri fena / blue merle tri female
narozena s přirpzeně krátkým ocasem / NBT

DNA CEA, PRA-prcd, HSF4, MDR1, DM, MH, NCL6 +/+  po rodičích / clear by parentage
DOV 2020  / Eyes Test 2020

Majitel / Owner: 

4 týdny / 4 weeks 4 týdny / 4 weeks
17 dní / 17 days 17 dní / 17 days
2 dny / 2 days old 2 dny / 2 days old