Carcassone Tolugo

I'm The One

I'M THE ONE Carcassonne Tolugo
" Polly "

  
red bikolor fena / red bi female
narozena s přirozeně krátkým ocasem / nbt

DNA CEA, PRA-prcd, HSF4 +/+ Slovgen
DNA MDR1, DM - +/+  Slovgen

Majitelé / Owners: Jana Hicová + Carcassonne Tolugo kennel, CZ

       
z nového domova / in new home  z nového domova / in new home 
7,5 týdne / 7,5 weeks 7,5 týdne / 7,5 weeks
5,5 týdne / 5,5 weeks 5,5 týdne / 5,5 weeks
19 dní / 19 days 19 dní / 19 days
7 dní / 7 days old 7 dní / 7 days old