Carcassone Tolugo

Moonlight in Blue

MOONLIGHT IN BLUE  Carcassonne Tolugo
" Mia "

  blue merle fenka, nestandardní zbarvení / blue merle tri female, not for show
narozena s dlohým ocasem / born with long tail

DNA HSF4, CEA, PRA-prcd +/+ po rodičích / clear by parentage
DNA MDR1 +/+ nebo / or +/-
DOV - 2015 prostá všech dědičných očních vad
eyes test - 2015 CLEAR

majitel / owner: Podlipný Jiří, CZ
     
       
    první foto z domova / firts time in the new home
11 dní / 11 days 11 dní / 11 days
první den / first day první den / first day