Carcassone Tolugo

Named as Cinderella

NAMED AS CINDERELLA  Carcassonne Tolugo
" . . . "

  
black tri fena / black tri female
narozena s plným dlouhým ocasem, kupírován / long tail, docked

DNA CEA, PRA-prcd, HSF4, DM, NCL +/+  po rodičích / clear by parentage
DNA MDR1 +/-

DOV 2021 prostá / clinical eyes test 2021 clear

Majitel / Owner: RESERVED, CZ

       
       
8 dní / 8 days 8 dní / 8 days