Carcassone Tolugo

Simply Stunning

SIMPLY STUNNING Carcassonne Tolugo
" Italy "

blue merle tri fena / female

narozena s přirozeně krátkým ocasem / natural bob tail

DNA CEA, PRA-prcd, HSF4, MDR1 -  +/+ / CLEAR  po rodičích / by parentage
DOV - 2016 prostá
eyes test - 2016 - clear

Majitel / Owner:

       
       
7 týdnů / 7 weeks 7 týdnů / 7 weeks
4 týdny / 4 weeks 4 týdny / 4 weeks
týden / 1 week
týden / 1 week
2 dny / 2 days old 2 dny / 2 days old