Carcassone Tolugo

Smile To Me

RESERVED

SMILE TO ME Carcassonne Tolugo  
 
black trikolor fena / girl

narozena s přirozeně krátkým ocasem, kupírován / nbt

DNA PRA-prcd, HSF4, DM +/+, CEA, MDR1 +/+ or +/-   by parentage / po rodičích
DOV 2022 / clinical eyes test 2022 - prosté / clear

8 týdnů / 8 weeks 8 týdnů / 8 weeks
4 týdny / 4 weeks 4 týdny / 4 weeks
3 týdny / 3 weeks 5 dní / 5 days