Carcassone Tolugo

Tennessee

TENNESSEE Carcassonne Tolugo
" . . .  "

blue merle tri fena / female

narozena s dlouhým ocasem / long tail

DNA CEA, PRA-prcd, HSF4, MDR1 -  +/+ / CLEAR  po rodičích / by parentage
DOV - 2017 bude vyšetřeno
eyes test - 2017 will be done

Majitel / Owner:

13 dní / 13 days 13 dní / 13 days
pár hodin / a few hours pár hodin / a few hours