Carcassone Tolugo

Wanted Robber

RESERVED

WANTED ROBBER  Carcassonne Tolugo
  red trikolor pes / boy

narozen s přirozeně krátkým ocasem / nbt
DOV 2023 prostý / eyes test clear

DNA PRA-prcd, HSF4, CEA +/+, MDR1 +/- , DM +/+ or +/-   by parentage / po rodičích

5 týdnů / 5 weeks 5 týdnů / 5 weeks
5 týdnů / 5 weeks 5 týdnů / 5 weeks
13 dní / 13 days young 13 dní / 13 days young
3 dny / 3 days young 3 dny / 3 days young