Carcassone Tolugo

Xtra Pussycat

RESERVED

XTRA PUSSYCAT Carcassonne Tolugo 
  blue merle trikolor fena / female

narozen s přirozeně dlouhým ocasem, kupírovaná / long tail, docked
DOV 2023 prostá / eyea test clear

DNA PRA-prcd, HSF4, CEA , DM+/+, MDR1 +/+ or +/-   by parentage / po rodičích

6 týdnů / 6 weeks 6 týdnů / 6 weeks
6 týdnů / 6 weeks 6 týdnů / 6 weeks 
1 týden / 1 week 1 týden / 1 week