Carcassone Tolugo

Zero Limit To Love

RESERVED

ZERO LIMIT TO LOVE Carcassonne Tolugo

red trikolor fena / red tri girl

narozena s přirozeně krátkým ocasem / NBT
DOV 2023 prostá / eyes test clear

DNA CEA, PRA-prcd, HSF4 +/+, DM, MDR1 +/+ nebo +/-

6,5 týdne / 6,5 weeks 6,5 týdne / 6,5 weeks
6,5 týdne / 6,5 weeks 6,5 týdne / 6,5 weeks
5 týdnů / 5 weeks 5 týdnů / 5 weeks
14 dní / 14 days 14 dní / 14 days