Carcassone Tolugo

Zig - Zag

ZIG - ZAG  Carcassonne Tolugo
" Jackie "

 
blue merle tri fena / blue merle tri female
narozena s přirozeně dlouhým ocassem / long tail

DNA HSF4, CEA, PRA-prcd, +/+ , MDR1 +/+ nebo +/-   po rodičích / clear by parentage
DOV - prostá 2018
eyes test - clear 2018

Majitel / Owner: Monika Jasanská, CZ

4 měsíce / 4 months 4 měsíce / 4 months
5 týdnů / 5 weeks 5 týdnů / 5 weeks
12 dní / 12 days old
12 dny /  12 days old
2 dny / 2 days 2 dny / 2 days